Asbest Algemeen

Asbest

Asbest is de benaming voor een groep natuurlijke vezelachtige silicaatmineralen. Asbestvezels zijn sterk en flexibel en kunnen worden onderverdeeld in twee groepen:

Amfibolen, met als belangrijkste soorten:
- crocidoliet of blauwe asbest
- amosiet of bruine asbest

Serpentijnen, met één soort:
- chrysotiel of witte asbest

Serpentijn asbest bestaat uit het mineraal chrysotiel (=witte asbest), met de chemische samenstelling; Mg3 Si2 O3(OH).

chrysotielvezels

Chrysotielvezels

De chrysotiel structuur bestaat uit een dubbellaag, waardoor de structuur enigszins oprolt om lange, holle buizen te vormen. De verbindingen tussen de lagen zijn zwak, waardoor chrysotiel asbestvezels een goede flexibiliteit bezitten. De gehydrateerde magnesiumsilicaat,ook bekend als wit asbest, wordt op zeer veel plaatsen gevonden. De belangrijkste winplaatsen zijn Quebec en in de Oeral, die samen ruim driekwart van de wereldproduktie aan wit asbest voor hun rekening nemen. Chrysotiel komt overigens nooit zuiver voor, het is altijd in meer of mindere mate verontreinigd met amfibole soorten, met name tremoliet.

amosietvezel

Amosietvezel

Amfibool asbest heeft verschillende varianten die dezelfde (amfibool)-structuur bezitten, maar zeer wisselende samenstelling hebben. Amfiboolvezels zijn massief, ruitvormig van doorsnede en minder flexibel dan de chrysotiele vezels, en ze hebben de neiging tot het afsplitsen van kleine, zeer scherpe splinters. De hoofdtypen van het amfiboolasbest zijn, amosiet (=bruine asbest), met een ideale formule, en crocidoliet (=blauwe asbest). Twee andere klassen zijn de tremolieten en de anthofyllieten, doch deze zijn van weinig economisch belang. Van deze heeft slechts anthofylliet de orthorhombische structuur.

crocidolietvezel

Crocidolietvezel

Het natrium-ijzersilicaat crocidoliet (blauwe asbest) wordt evenals amosiet (bruine asbest) hoofzakelijk in Zuid Afrika gewonnen.

Asbest combineert een lage prijs met uitstekende technische eigenschappen:

- onbrandbaar
- hoog isolatievermogen (elektrisch zowel als thermisch en acoustisch)
- chemische neutraliteit
- gemakkelijk te verwerken (in o.a. beton)
- hoge trekweerstand (tot 2.000 MPa) en slijtvastheid

Omwille van deze eigenschappen verleent het zijn naam aan het griekse woord 'asbestos', of 'onverwoestbaar'. Asbest wordt ontgonnen in open groeven. Enkele belangrijke vindplaatsen zijn Zuid-Afrika, Canada, de Oeral, China en Kazachstan.

Als asbest wordt aangetroffen leidt dat al snel tot ongerustheid bij bewoners en gebruikers. Bovendien kunnen de financiële consequenties groot zijn. Om dit proces beter te kunnen beheersen laten veel gebouwbeheerders dan ook een asbestinventarisatie uitvoeren voor hun totale gebouwenbestand. Al hebben ze nog geen concrete sloop- of renovatieplannen. Op deze manier zijn locaties vooraf bekend, ontstaat er geen onnodige onrust en kunnen ze bij calamiteiten adequaat reageren.

De asbestinventarisaties leveren altijd veel gegevens op. Daarom heeft "HvS Advies" diverse modellen ontwikkeld waarin deze gegevens verwerkt kunnen worden. Voorafgaand aan de inventarisatie worden deze asbest-schema's samen met de opdrachtgever op de situatie toegespitst. De modellen brengen niet alleen de asbestbronnen in kaart, ze houden ook rekening met bijvoorbeeld risicobeoordelingen, communicatieplannen en databeheer.

WAAROM HVS ADVIES

 • Kwaliteit en hulpvaardigheid

  Deze kenmerken zult u bij HvS Advies steeds weer tegenkomen!

 • Meer dan 10 jaar ervaring

  in het opsporen van asbesthoudend-/verdachte materialen.

 • Wij werpen een helder licht

  op zowel de technische als de gezondheidstechnische kanten van de zaak.

 • Trainingen en cursussen

  op gebied van asbest, asbestherkenning en veiligheid